sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder