mysqldump --skip-add-locks --skip-lock-tables db table > test.dump.sql

▶ 덤프 도중 다른 세션에서 insert, update, delete 가능

 

mysqldump --single-transaction  db table > test.dump.sql

 덤프 도중 다른 세션에서 insert, update, delete 가능

 

mysqldump --lock-tables  db table > test.dump.sql

 덤프 도중 다른 세션에서 insert, update, delete 불가능

 

--single-transaction 옵션은 4.0.2 버전부터 추가되었으며, InnoDB에서만 사용 가능합니다.

출처: https://www.unclegom.com/5 [한가한 곰 아저씨의 작업장:티스토리]